DAT IS HET RESULTAAT VAN DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE IN HET HOGER BEROEP VAN EEN COLLEGA ZENDAMATEUR IN ELST VORIGE WEEK WOENSDAG.IN OKTOBER 2Ø1Ø HAD DE VOORZIENINGEN RECHTER DOOR MIDDEL VAN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING NOG BEPAALD DAT HET VERWIJDEREN VAN DE ANTENNE - ZOALS EERDER IN EEN RECHTZAAK DOOR GEMEENTE ELST TEGEN EEN RADIOZENDAMATEUR GEEIST EEN TE ZWAAR MIDDEL WAS.

HET GESCHIL GAAT OVER EEN VOOR AMATEUR BEGRIPPEN MIDDELGROTE ANTENNE,EEN 4 ELEMENTS HF-YAGI VOOR DE HOGERE HF-BANDEN. DE RADIOZENDAMATEUR UIT ELST HAD DE ANTENNE VAN CA. 6M LANG X 7M BREED OP EEN 4M HOGE PYLOON OP HET DAK VAN ZIJN VRIJSTAANDE WONING GEPLAATST.VOLGENS HET BESLUIT BOUWVERGUNNINGSVRIJE EN LICHTBOUW-VERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN VAN VAN 13 JULI 2ØØ2 - KORTWEG ZIJN ALLE ANTENNES TOT EEN HOOGTE VAN 5M BOVEN HET DAK VERGUNNINGSVRIJ. DE AMATEUR IN KWESTIE HAD DUS GEEN BOUWVERGUNNING NODIG EN VOLDEED DUS AAN DE IN NEDERLAND GELDENDE WETTELIJKE REGELS.DE GEMEENTE ELST VOND ECHTER DAT DOOR DEZE ANTENNE HET WELSTANDSBELANG WERD GESCHAAD EN IS DAAROM EEN PROCEDURE ONDER DWANGSOM GESTART OM DE ANTENNE VERWIJDERD TE KRIJGEN. EN MET SUCCES,NAAR NU BLIJKT. VOLGENS HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN STATE GAAT IN DIT GEVAL WELSTAND BOVEN HET FUNDEMENTELE RECHT VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING,ZOALS VASTGELEGD IN ARTIKEL 1Ø VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS (EVRM).DAT IS SLECHT NIEUWS VOOR DE NOG CIRCA 12ØØØ RADIOZENDAMATEURS IN NEDERLAND. JURIDISCH GEZIEN IS EEN NEGATIEF WELSTANDSADVIES NU VOLDOENDE OM EEN VERGUNNINGSVRIJE ANTENNE TE LATEN VERWIJDEREN. DE STANDAARD WELSTANDBEPALINGEN IN DE MEESTE NEDERLANDSE GEMEENTEN STAAN MEESTAL 1 SPRIETANTENNE EN 1 SCHOTEL TOE, IN EEN NIET CONTRASTERENDE KLEUR BIJ VOORKEUR DONKER OF ANTRACIET GRIJS. (TUI)DRADEN MOETEN ZOVEEL MOGELIJK WORDENVERMEDEN. KORTOM, ALS JE ANTENNE HIER NIET AAN VOLDOET EN JE BENT NIET GOEDBEVRIEND MET DE WETHOUDER EN DE BEHANDELENDE AMBTENAREN IN JE GEMEENTE KAN JE JE SERIEUS ZORGEN GAAN MAKEN. DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE BETREFFENDE HET VERWIJDEREN VAN EEN VERGUNNINGSVRIJE ANTENNE IS INMIDDELS SCHRIFTELIJJK ONDER DE AANDACHT GEBRACHT VAN DE VOORZITTERS VAN DE GROOTSTE LANDELIJKE RADIOAMATEURVERENIGINGEN (VERON EN VRZA) GEBRACHT. DAARBIJ IS GEVRAAGD OM DE RADIOAMATEURVERENIGINGEN (VERON EN VRZA) GEBRACHT. DAARBIJ IS GEVRAAGD OM DE TREND BETREFFENDE DE IMMER AFNEMENDE MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE VAN HET RADIOZENDAMATEURISME BIJ DE NEDERLANDSE GEMEENTES OP HOOG AMBTELIJK NIVEAU AAN TE KAARTEN. TEVENS IS GEVRAAGD OM DE BETREFFENDE RADIOZENDAMATEUR JURIDISCH BIJ TE STAAN IN EEN GANG NAAR HET EUROPESE HOF.OP DE BAR SITE IS EEN POLL GESTART OVER DIT ONDERWERP. INMIDDELS IS ER EEN REACTIE GEKOMEN VAN MR. GUIDO VAN DEN BERG (PAØGMM), DE ADVISEUR VAN VERON EN SCHRIJVER VAN HET BOEK'AMATEURRADIO-ANTENNES, EEN JURIDISCHE LEIDRAAD'.DIT IS EEN SAMENVATTING VAN ZIJN REACTIE:ER IS GEEN REDEN IS VOOR PANIEK. VOLGENS GUIDO HEEFT DE GEMEENTE ELST HEEFT DE WELSTANDSEXCESSENREGELING TEN ONRECHTE TOEGEPAST. IN HET HOGER BEROEP IS VERVOLGENS HET FEIT DAT DE ANTENNE DOOR DE GEMEENTE EN DE VOORZIENINGENRECHTER ALS EXCES IS AANGEMERKT NIET AANGEVALLEN. (DIT LIJKT DUS EEN DURE FOUT VAN DE ADVOCAAT VAN DE BETREFFENDE ZENDAMATEUR).BLEEF DAN NOG SLECHTS OVER: DE VRAAG OF ART.1Ø EVRM TOELAAT DAT HET RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGSUITING MAG WORDEN BEPERKT ALS DE INSTALLATIE IN DE CONCRETE VORM EN OMVANG ONEVENREDIG BEZWAREND VOOR OMWONENDEN IS. DIT WAS VOLGENS DE RAAD VAN STATE HET GEVAL,ZOALS AL JARENLANG WORDT GEOORDEELD. WAT DAT BETREFT IS ER VOLGENS GUIDO PAØGMM NIETS VERANDERD. NAMENS DE VRZA HEEFT MR SPAAS GEREAGEERD.DE STREKKING VAN ZIJN REACTIE KWAM OVEREEN MET DIE VAN VERON COLLEGA PAØGMM WIJ ZULLEN DE ONTWIKKELINGEN OP DIT GEBIED NAUWLETTEND VOLGEN,ZO MELD WILLEM PE2WDO.Ingezonden door: Karel Spaas PA3AKF

Bron : WWW.VRZA.NL