In de staatscourant van 30 december 2011 wordt een nieuwe regeling van de Minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie van 20 december 2011 tot wijziging van de reguliering gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 in verband met de implementtaie van twee besluiten van de commissie van Europeesche Gemeenschappen en het vergunningsvrij maken van de grond- en pentrerende radar gepubliceerd. Als bijlage wordt hier bijlage 10 genoteerd. In deze bijlage wordt het nieuwe frequentieplan voor de Radiozendamateurs gepubliceerd. Hierin zijn twee nieuwe frequenties voor de F-gelicenceerde amateur opgenomen, tw. de 500 kHz band en de 70MHz band.

Bijlage 10. Radiozendamateurs, komt te luiden:

BIJLAGE 10. RADIOZENDAMATEURS

Beperkingen en voorschriften als bedoeld in artikel 8, onder a, en examenvereiste als bedoeld in artikel 5, tweede lid

Categorie Registratie

Toegestaan zendvermogen in watt (PEP)

Freq.band in MHz Bijzondere bepaling
F 400 0,1357 - 0,1378 Alleen de klasse A1A
F 100 0,501 - 0,505 Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan
F 400 1,81 - 1,85
F 400 1,85 - 1,88
F 400 3,5 - 3,8
F 400 7,0 - 7,1
F 250 7,1 - 7,2
F 400 10,1 - 10,15 Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan
F 400 10,14 - 10,15 Data, bandbreedte max 500Hz
F 400 14,0 - 14,35
F 400 18,068 - 18,168
F 400 21,0 - 21,45
F 400 24,89 - 24,99
F 400 28,0 - 29,7
F 120 50,0 - 50,45 Alleen A1A en J3E
F 30 50,45 - 52,0 Crossband en duplex verbindingen niet toegestaan
F 50 70 - 70,5 Crossband en duplex verbindingen niet toegestaan
F 400 144 - 146
F 400 430 - 440
F 120 1240 - 1300
F 120 2320 - 2400
F 120 2400 - 2450 Uitsluitend satellietverkeer (aarde naar ruimte)
F 120 3400 - 3410
F 120 5650 - 5850
F 120 10000 - 10500
F 120 24000 - 24250
F 120 47000 - 47200
F 120 75500 - 81500
F 120 122500 - 123000
F 120 134000 - 141000
F 120 241000 - 250000
N 25 7,050 - 7,1
N 25 14,0 - 14,25
N 25 28,0 - 29,7
N 25 144,0 - 146,0
N 25 430,0 - 440,0

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 december 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M.J.M. Verhagen.