De laatste tijd hebben we al gezien dat het hebben van antennes je al snel tot een paria maakt die op allerlei manieren verdreven moet worden uit de bewoonde wereld, maar zelfs het hebben van antennes is daarvoor al niet meer nodig!

Hier in de buurt is Marco (vroeger had hij de call PA0FOF, veel mensen zullen hem ongetwijfeld wel eens gezien hebben al weten ze misschien zijn naam niet) uit zijn huis gezet door de verhuurder, nadat hij daar meer dan 50 jaar gewoond had.

PA0FOF-1

De reden die werd opgegeven was dat hij een te uitgebreide verzameling elektrische apparatuur had en dat dit een brandgevaar zou vormen.

Dit was dermate zwaarwegend voor de verhuurder dat deze zelfs een beroep in de rechtzaak niet afwachtte en het huis meteen leeg wilde halen.

PA0FOF-in-huis-266x150 PA0FOF-straat266x150

Natuurlijk kun je je afvragen wat het brandgevaar van een collectie dump apparatuur nou eigenlijk is. Waarschijnlijk stond het grootste deel niet eens aangesloten. Een modern gezinnetje met overal spullen die tegenwoordig voortdurend onder spanning staan, laders in alle beschikbare stopcontacten, en lithiumbatterijen in alle apparatuur vormt waarschijnlijk een aanmerkelijk groter brand risico dan genoemde dump verzameling. Maar leg dat een verhuurder of een rechter maar eens uit!

Marco heeft kennelijk nog aangegeven bij de ontruiming dat er wellicht radio-actieve spullen tussen zitten (wat uiteraard het geval is bij bepaalde dump spullen, o.a. lichtgevende schaalmarkeringen en bepaalde exotische buizen kunnen soms radio-actief zijn). Maar dit verergerde de situatie natuurlijk alleen maar tot paniek toe, meteen werd de hele straat afgezet, en nou mag hij met onmiddelijke ingang zijn huis niet meer in tot een gespecialiseerd bedrijf de apparatuur heeft afgevoerd. Hij moet nu slapen bij de daklozenopvang.

We mogen allemaal wel uitkijken. Wie Marco kent weet dat het een zonderling figuur is, maar ook weten we dat er heel veel zonderlinge figuren rondlopen in het zendamateur wereldje en kennelijk zijn we in deze samenleving niet veilig meer. Alles wat niet binnen het kadertje "normaal" valt dat is tegenwoordig reden om mensen keihard te treffen.

(ik heb het verhaal alleen uit de media, en ik ben zelf wel eens bij Marco thuis geweest en ken hem natuurlijk, maar wellicht komen er nog details boven water die het verhaal de ene of andere wending geven)

( DUS nu de vraag. Waarom is hij uit huis gezet. Omdat er radioactief materiaal is gevonden.?? Maar onderzoek wijst uit dat het niet gevaarlijk is. ) Lijkt me zaak dat Mitros even achter hun oren gaat krabben en meneer Lanen weer toegang geeft tot de woning.

Meer info is te vinden op RTVUtrecht en op RTVUtrecht