Vorig jaar heeft Edwin (PD3ALB) een antennemast geplaatst in zijn achtertuin van zijn woning in Achterveld. Het is een uitschuifbare antenne mast welke ingeschoven net boven het dak van zijn woning uit komt. Wanneer hij de radiohobby bedrijft kan hij de mast omhoog lieren.

Hij heeft daartoe netjes een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Leusden en de gemeente heeft deze ook volgens de procedure toegewezen. Echter toen de mast geplaatst was hebben buurtbewoners bezwaar ingedient bij de gemeente en dit bij de rechter voorgelegd. Deze heeft nu aangegeven dat de gemeente procedurele fouten heeft gemaakt en is voornemens om de bouwvergunning op grond van procedurefouten van de gemeente Leusden te vernietigen. De rechter doet 10 september 2010 uitspraak in deze zaak. Wanneer de bouwvergunnning door de rechter vernietigd wordt kan dit gevolgen hebben voor de mast van Edwin. Wordt vervolgt......

Het artikel in de Amersfoortse Courant van 31-7-2010