Een zendmast aan de Finsestraat in Kraggenburg moet daar weg, omdat de mast er illegaal blijkt te staan. De mast staat er al bijna 43 jaar, maar volgens de gemeente Noordoostpolder is nu gebleken dat er nooit een vergunning voor is verleend.

Na een klacht uit de buurt heeft de gemeente nu besloten dat de mast weg moet. De eigenaar van de mast, een zendamateur, laat weten dat hij bezwaar gaat maken tegen die beslissing. Hij zegt dat de gemeente hem 43 jaar geleden mondeling toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de zendmast.

1 omwonenden klaagt over gezondheidsproblemen, die door de antenne veroorzaakt zouden worden. Hi jheef inmiddels 5 medestanders in de buurt gevonden die dit ook "vinden"
Onderzoek van het Agentschap Telecom heeft uitgewezen dat de installatie aan alle technische normen voldoet.

De antennes in de betreffende straat