De laatste tijd was het wat moeizaam om de repeater PI3AMF op 145,7875 MHz te gebruiken. Het zendbereik voldeed wel maar de ontvanger was wat "doof".

Afgelopen woensdagmiddag  is er door de beheerders op locatie van de repeaters een inspectie uitgevoerd en wat meetwerk verricht.
Na wat meten en kijken was het duidelijk dat er een defect was aan de ontvanger van de 2Meter repeater.
De eerste transistor ( BF166 ) had de geest gegeven. De beheerders hebben er voor gekozen om niet op componentnivo de reparatie uit te voeren.
Er is een volledige nieuwe ontvangerstrip gemonteerd en afgeregeld.
Waarna ook is de kraan naar het audio wat verder opengezet.

Er is ook naar de andere twee repeaters gekeken. Handig als je er toch bent om even een preventieve check-up uit te voeren.
Daarna zijn de beheerders weer waar huiswaarts zijn gekeerd.