Onderstaande lijst geeft een indruk van het radio verkeer welk u in een bepaalt frequentie gebied mag verwachten. Voor de frequenties van radio-amateurs is in deze lijst alleen rekening gehouden met de regio waarin Nederland ingedeeld is.

1.825 - 1.835          - Radio-amateurs 160 meter
3.500 - 3.800          - Radio-amateurs 80 meter
7.000 - 7.200          - Radio-amateurs 40 meter
14.000 - 14.350     - Radio-amateurs 20 meter
21.000 - 21.450     - Radio-amateurs 15 meter
26.1500 - 26.8100 - AM-Omroepsystemen.
26.9500 - 27.4050 - CB-band MARC, 40 kanalen. - free
26.0650 - 28.3050 - CB-band A,B,C,D,E banden (C band is MARC)
28.0000 - 29.7000 - Radio-amateurs 10 meter
30.0350 - 30.2650 - Radiografische afstandbesturing.
31.0375 - 31.3125 - Draadloze telefoons (NL-keurmerk CTO)basis
35.0100 - 35.2000 - Radiografische afstandbesturing.
39.9375 - 40.2125 - Draadloze telefoons (NL-keurmerk CTO)hand
40.6650 - 40.6950 - Radiografische afstandbesturing.
46.6100 - 46.9700 - Draadloze telefoons, basispost.
47.7500 - 67.7500 - Televisiekanalen 2 t/m 4, band 1.
49.6700 - 49.9700 - Draadloze telefoons, handset.
50.0000 - 50.4500 - Radio-zendamateurs, 6 meter
54.1000 - 69.1000 - Defensie.
68.1000 - 69.0000 - Bedrijfsalarmering.
70.0000 - 70.5000 - Radio-amateurs 4 meter
73.2800 - 73.9200 - Koninklijke Marechaussee KMAR, mobiel.
74.2950 - 74.5950 - Nederlandse Rode Kruis, mobiel.
74.2125 - 77.4750 - Landelijke Politiediensten, mobiel.
81.2800 - 81.9200 - Koninklijke Marechaussee KMAR, basis.
84.0125 - 87.2750 - Landelijke Politiediensten, buerau's.
84.2950 - 84.5950 - Nederlandse Rode Kruis, basispost.
87.5000 - 108.0000 - FM-omroepband.
108.1000 - 117.9500 - Luchtvaart, vliegbakens.
118.0000 - 121.4000 - Luchtvaart, luchthavens.
122.2000 - 122.6000 - Particulier vliegverkeer.
123.6000 - 131.2000 - Luchtvaart, verkeersleiding.
131.3000 - 132.0000 - Luchtvaartmaatschappijen.
132.0500 - 135.9750 - Luchtvaart, verkeersleiding.
137.0000 - 138.0000 - Weersatellieten, Bosbandbewaking.
138.0000 - 144.0000 - Defensie.
144.0000 - 146.0000 - Radio/TV-zendamateurs, 2 meter-band.
146.0100 - 147.1500 - Rampenbestrijding.
148.4100 - 149.1300 - Autotelefoonnet ATF-1, mobiel.
149.1875 - 149.4625 - Industrie en Bedrijven.
149.4875 - 149.8375 - Douane en Rijksinspeciediensten, mobiel.
149.6375 - 149.8875 - Taxibedrijven.
149.9000 - 150.0500 - Satellietnavigatie.
150.0875 - 150.3625 - Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven Mobiel.
150.4125 - 151.4625 - Industrie en bedrijven.
151.4875 - 151.9125 - Taxibedrijven.
151.7125 - 152.0875 - Linkverbindingen van regionalediensten.
152.2625 - 152.6125 - Artsen en para-medische diensten.
152.4125 - 152.8375 - Provinciale en gemeentelijkenutsbedrijven simplex.
152.8625 - 152.9875 - Industrie en bedrijven.
153.0100 - 153.7300 - Autotelefoonnet ATF-1, relaisstations.
153.7500 - 154.0000 - Telemetrie, alarmering en beveiliging.
153.7875 - 154.0625 - Portokanalen, Brandweer en NS.
154.0875 - 154.4375 - Douane- en Rijksinspectiediensten, basis.
154.2375 - 154.8375 - Portofoonkanalen Politie, gevangenis en inrichtingen.
154.4625 - 154.7375 - Landelijk Openbaarvervoer Esofoon-net A.
154.6875 - 154.9625 - Provinciale en gemeentelijk nutsbedrijven basis.
155.0125 - 155.3625 - Landelijk Openbaar vervoer, Esofoon-net B.
155.1625 - 155.5875 - Gemeentelijke vervoersbedrijven.
155.3875 - 155.8875 - Industrie en bedrijven.
155.9125 - 155.9375 - Koninklijke Nederlandse Wielrijders unie KNWU.
156.0000 - 158.0300 - Landelijk marifoonnet, scheepvaart.
158.0500 - 158.3300 - Provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven,mobiel.
158.3500 - 158.5100 - Bewaking- en beveiligingsdiensten.
158.5300 - 159.0700 - Taxibedrijven.
159.0900 - 159.2500 - Provinciale en gemeentelijke nutsbedrijven mobiel.
159.2700 - 159.4300 - Reserve kanalen.
159.4500 - 160.5900 - Industrie en bedrijven.
160.6300 - 162.6300 - Landelijk Marifoonnet, scheepvaart.
162.6500 - 162.9300 - Provinciale en gemeentelijke eletriciteitsbedrijven basis.
162.9500 - 163.1100 - Industrie en bedrijven.
163.1300 - 163.2900 - Gemeentelijke- en overheidsdiensten.
163.3100 - 163.4700 - Overheidsdiensten en gemeentelijke nutsbedrijven PTT Telecom.
163.4900 - 163.6700 - Nederlandse Gasunie en gemeentelijke Nutsbedrijven.
163.6900 - 163.8500 - Overheidsdiensten en nutsbedrijven, basis.
164.0500 - 164.7700 - Industrie en bedrijven, brandmelding en bewakingsdiensten.
164.7900 - 164.9500 - Loon- en transportbedrijven.
164.9500 - 165.1900 - Industrie en bedrijven, reddingswezen KNBRD
165.2100 - 165.6900 - Industrie en bedrijven in het Rijnmond geb.
166.4500 - 166.6100 - Nederlandse Spoorwegen NS, mobiel.
166.6300 - 166.7900 - Spoorwegpolitie, NS
166.8100 - 167.1700 - Nederlandse Spoorwegen NS, simplex
167.1900 - 167.5300 - Reserve kanalen, bosbrandbewaking.
167.5500 - 168.0900 - GGD- en Brandweerkanalen.
168.1100 - 168.2700 - PTT waardetransporten.
168.2900 - 168.6500 - Gemeentelijke- en overheidsdiensten.
168.6700 - 168.8300 - Industrie en overheidsinstellingen, porto
168.4000 - 169.8000 - ERMES, Europees semafoonsysteem.
170.1100 - 171.2900 - Van Gend en loos, vrachtvervoer.
170.3100 - 170.9500 - Industrie en bedrijven.
171.0500 - 171.2100 - Nederlandse Spoorwegen NS, basis
171.2300 - 171.3900 - Rijkswaterstaat, Korps Controleurs gevaarlijke stoffen.
171.4100 - 171.7700 - Nederlandse Spoorwegen NS, simplex
171.7900 - 172.2900 - Industrie en bedrijven.
172.3300 - 172.5100 - ME politie,bewaking van inrichtingen en gevangenissen.
172.5300 - 172.6900 - Gereserveerd voor overheidsdiensten.
172.7100 - 172.8700 - Brinks Nedlloyd, Geld- en waardetransport
172.8900 - 173.0500 - Gereserveerd voor overheidsdiensten.
173.0700 - 173.5700 - Industrie en bedrijven in zeehavens.
173.5800 - 174.5200 - Trunkingnet luchthaven Schiphol, basis
174.5500 - 174.9900 - Industrie en bedrijven in het Rijnmond geb.
176.0000 - 174.4000 - Havenbedrijven Rijnmondgebied.
178.1800 - 179.1200 - Trunkingnet, Luchthaven Schiphol, handset
175.2500 - 229.7500 - Televisiekanalen, 5 t/m 12, band 3
223.0100 - 235.0000 - Navigatie luchtverkeer.
235.0000 - 267.0000 - Militair luchtverkeer.
267.0000 - 273.0000 - Afstandsbestuurde satellieten.
272.0000 - 273.0000 - Data-overdracht satellieten.
273.0000 - 328.6000 - Militair luchtverkeer.
328.6000 - 335.4000 - Navigatie luchtverkeer.
399.9000 - 400.0500 - Satellietnavigatie.
400.0000 - 406.1000 - Satellietnavigatie.
400.1000 - 409.0000 - Radio astronomie.
400.1700 - 401.0000 - Weersatellieten, hulpsystemen en ruimteonderzoek.
401.0000 - 402.0000 - Weersatellieten, data-overdracht, vast en mobiel
402.0000 - 403.0000 - Weersatellieten, hulpsystemen, vast en mobiel.
403.0000 - 406.0000 - Besturing van Weersatellieten, vast en mobiel.
406.0000 - 406.1000 - Navigatiesatellieten.
406.1000 - 409.0000 - Gereserveerd voor Radio-astronomie.
409.0000 - 410.0000 - Linkverbindingen.
410.0000 - 430.0000 - Trunking-systemen.
430.0000 - 440.0000 - Radio/TV-zendamateurs, 70 cm-band.
433.0750 - 434.09375 - LPD bandje, 69 kan., 10 mW - free
440.0000 - 441.0000 - Defensie.
441.0000 - 444.0000 - Bewaking van vliegvelden.
444.0000 - 449.9800 - Brandweer- en GGD-diensten op vliegvelden.
446.00625 - 446.09375 - PMR, 8 kanalen (vreemd raster) 0.5 W - free
449.0000 - 450.3300 - Vaste en mobiele diensten.
450.3500 - 450.5700 - Regionale verbindingen, landelijke organisaties.
450.5900 - 450.7500 - Telemetrie, Rijkswaterstaat.
450.7700 - 451.2900 - Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
451.3100 - 455.7300 - Autotelefoonnet ATF-2, mobiel
455.7500 - 456.0900 - Industrie en bedrijven, portoverkeer.
456.1100 - 456.4700 - Landelijk mobilofoonnet, div toepassingen.
456.4900 - 457.2100 - Landelijke Politiediensten, ingangsfreq.
457.6000 - 458.1250 - Telerail, Nederlandse spoorwegen, mobiel.
458.1500 - 458.3100 - InterGemeentelijk radionet Politie INRAP,Ingangsfrequentie.
458.3300 - 458.6900 - Industrie en bedrijven.
458.7100 - 459.0500 - Landelijke Politiediensten, ingangsfreq.
459.0700 - 459.4300 - Algemene verkeersdienst Driebergen AVD,mobiel.
459.4500 - 459.6100 - Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat.
459.6300 - 459.7900 - Landelijk net Wegenwacht, mobiel.
459.9900                  - PTT - Demonstratie- en testkanaal.
460.0000 - 461.2900 - Linkverbindingen voor overheidsinstellingen.
461.3100 - 465.7300 - Autotelefoonnet ATF-2, relaisstations.
465.7500 - 466.0900 - Industrie en bedrijven.
466.1100 - 466.4700 - PTT/NOS-straalverbindingen.
466.4900 - 467.2100 - Landelijke Politiediensten, uitgangsfreq.
467.6000 - 468.1250 - Telerail, Nederlandse Spoorwegen,Relaisstation.
468.1500 - 468.3100 - InterGemeentelijk radionet Politie INRAP,Relaisstations.
468.3300 - 468.6900 - Industrie en bedrijven.
468.7100 - 469.0500 - Landelijke Politiediensten, uitgangsfreq.
469.0700 - 469.4300 - Algemene Verkeersdienst Driebergen AVD,relaisstations.
469.4500 - 469.6100 - Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat RWS
469.6300 - 469.7900 - Landelijk net wegenwacht, basispost.
469.9900                  - PTT Demonstratie- en testkanaal.
471.2500 - 853.5700 - Televisiekanalen 21-65, band 4 en 5.
864.1500 - 868.0500 - PTT Greenpoint/telepoint pockettelefoonnet,simplex CT2.
885.0125 - 886.9875 - Draadloze telefoons (NL-keurmerk) 80 kan, handset.
890.0125 - 913.9875 - Autotelefoonnet AFT-3, CT-1 mobiel kan.1 t/m 960.
935.0125 - 958.9875 - Autotelefoonnet AFT-3, CT-1 basis kan.1 t/m 960.
890.0250 - 914.0000 - Autotelefoonnet AFT-3, mobiel kan.1025 t/m 1984.
935.0250 - 950.0000 - Autotelefoonnet AFT-3, basis kan.1025 t/m 1984.
890.0125 - 914.9875 - PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 1 mobiel.
935.0125 - 949.9875 - PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 1 basis.
905.0125 - 913.9875 - PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 2 mobiel.
950.0000 - 959.0000 - PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 2 basis.
914.0125 - 914.9875 - Draadloze telefoons (NL-k-merk) 40kan hand
930.0125 - 931.9875 - Draadloze telefoons (NL-k-merk) 80kan hand
933.0125 - 934.9875 - Short Range Radio, kan 1-8 (niet gebruikt)
959.0125 - 959.9875 - Draadloze telefoons (NL-k-merk) 40 kan hand
960.0000 - 1215.0000 - Luchtvaartnavigatie (DME-bakens).
1215.0000 - 1240.0000 - Data-overdracht satellietnavigatie.
1240.0000 - 1300.0000 - Radio/TV-zendamateurs (23cm-band).
1880.0000 - 1900.0000 - DECT systemen.