D-STAR illegaal in Frankrijk

Terwijl radio amateurs in de hele wereld  gebruik maken van nieuwe digitale communicatie wordt deze evolutie in Frankrijk afgeremd.

D-STAR is in Frankrijk een illegale modulatie soort en er is inmiddels een Europeesche parlementaire petitie in de maak.

Een verslag op de site van de Franse digitale radio website (DR@F>) wordt verteld dat de Franse regulator, de ARCEP, zegt dat het D-STAR protocol de mogelijkhgeid biedt om de radio van zendamateurs aan het internet te koppelen. En dat laatste is niet toegestaan.

De ARCEP heeft ook bedenkingen bij de toegepaste codering in relatie tot cryptografie en de nationale veiligheid omdat er gebruik gemaakt wordt van een specifieke CODEC.

De

DR@F roept alle Europeesche HAM radio verenigingen op om hun te helpen in haar strijdt om deze nieuwe digitale technieken zoals Digitale spraak methodes, Internet toegang en het uitschakelen van beperkingen in het experimenteren met hun hobbies in Frankrijk.

Het lijkt bijna ongewenst dat een overheid in deze tijd zich zo kortzichtig opstelt en de amateurs beperkt in het uitoefenen van nieuwe ontwikkelingen bij haar hobby. Is de korte golf ook niet door Amateurs ontdekt, terwijl de overheid en de grote PTT's destijds zeiden dat daar niets te behalen viel.

Ondersteun het initiatief op http://draf.asso.fr/index.php?pages/Digital-Voice-Internet-Access-in-France-Petition