D-Star Hostfiles

Een Hostfile is een bestandje welke in een computer gebruikt wordt om netwerk (IP) adressen te kunnen vinden. Allereerst is het interessant om te weten dat de meeste, zo niet alle programma's op dit gebied, gebruik maken van een Hostfile gebaseerd op IP adressen.

Je ziet dan in de Hostfile tekstregels zoals bijvoorbeeld;

DCS007 80.69.86.234

Dit betekent dat het D-Star programma, als het moet verbinden met DCS007, gaat zoeken naar het daar achter vermelde IP adres. In dit geval dus 80.69.86.234 Ondanks werd het IP adres van DCS-reflector 007 gewijzigd. In dat geval kan het D-star programma geen verbinding meer maken met de betreffende reflector. Beter is het daarom om gebruik te maken van de FQDN (Fully Qualified Domain Name). Voor DCS007 is dat dcs007.xreflector.net Indien hiervan gebruik wordt gemaakt zal het D-Star programma gaan zoeken naar de FQDN zodra verbinding gemaakt moet worden met DCS007. Hiervoor wordt in een server op het netwerk gezocht, een zgn. Domain Name Server. Een DNS server is een "niet provider gebonden" server waar IP adressen op worden bijgehouden van netwerk servers. Hiervan zijn er meerdere beschikbaar op het internet.

Reflectors zijn netwerkservers. DCS007 één van deze servers. Mocht dus een Reflector een nieuw IP adres krijgen dan zal dit worden bijgewerkt in de DNS servers. Als dus de Hostfile van de D-Star software gebruik maakt van FQDN zal niet (door iedereen) opgemerkt worden dat het IP adres veranderd is.

Mocht je toch gebruik willen maken van het IP adres, dan kun je in voorkomend geval vinden door het volgende in te typen in een Terminal (Linux/Unix) of DOS of Commando venster (Windows);

nslookup dcs007.xreflector.net

Het resultaat zal dan iets dergelijks zijn als dit:

nslookup dcs007.xreflector.net
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53

Non-authoritative answer: Name: dcs007.xreflector.net Address: 80.69.86.234

---***---

Voor D-Plus (REF017) type je;

nslookup ref017.dstargateway.org

Het resultaat hiervan zal er dan ongeveer zo uitzien;

nslookup ref017.dstargateway.org
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53

Non-authoritative answer: Name: ref017.dstargateway.org Address: 80.69.86.233

Waar vind je nu die zgn Hostfiles?

WinDV

Voor WinDV is deze te vinden in; "C:\Program Files\MicroWalt Corporation\WinDV" -> "dcshosts.txt"

G4KLX

Voor G4KLX (Jonathan) software:
- Windows: "C:\Program Files\ircDDBGateway" -> DCS_Hosts.txt
- Linux: "/usr/local/etc" -> DCS_Hosts.txt
- Raspberry Pi: "/home/opendv/data" -> DCS_Hosts.txt

Onderstaand een voorbeeld van een DCS hostfile en een DPlus hostfile;

# DCS hostfile
# Gegenereerd door KLXmenu
#
DCS001 dcs001.xreflector.net
DCS002 dcs002.xreflector.net
DCS003 dcs003.xreflector.net
DCS004 dcs004.xreflector.net
DCS005 dcs005.xreflector.net
DCS006 dcs006.xreflector.net
DCS007 dcs007.xreflector.net
DCS008 dcs008.xreflector.net
DCS009 dcs009.xreflector.net
DCS010 dcs010.xreflector.net
DCS011 dcs011.xreflector.net
DCS012 dcs012.xreflector.net
DCS013 dcs013.xreflector.net
DCS014 dcs014.xreflector.net
DCS015 dcs015.xreflector.net
DCS016 dcs016.xreflector.net
DCS017 dcs017.xreflector.net
DCS018 dcs018.xreflector.net
DCS020 dcs020.xreflector.net
#
# (C) PE1KZU

---***---

# DPlus hostfile
# Gegenereerd door KLXmenu
#
REF001 ref001.dstargateway.org
REF002 ref002.dstargateway.org
REF003 ref003.dstargateway.org
REF004 ref004.dstargateway.org
REF005 ref005.dstargateway.org
REF006 ref006.dstargateway.org
REF007 ref007.dstargateway.org
REF008 ref008.dstargateway.org
REF009 ref009.dstargateway.org
REF010 ref010.dstargateway.org
REF011 ref011.dstargateway.org
REF012 ref012.dstargateway.org
REF013 ref013.dstargateway.org
REF014 ref014.dstargateway.org
REF015 ref015.dstargateway.org
REF016 ref016.dstargateway.org
REF017 ref017.dstargateway.org
REF018 ref018.dstargateway.org
REF019 ref019.dstargateway.org
REF020 ref020.dstargateway.org
REF021 ref021.dstargateway.org
REF022 ref022.dstargateway.org
REF023 ref023.dstargateway.org
REF024 ref024.dstargateway.org
REF025 ref025.dstargateway.org
REF026 ref026.dstargateway.org
REF027 ref027.dstargateway.org
REF028 ref028.dstargateway.org
REF029 ref029.dstargateway.org
REF030 ref030.dstargateway.org
REF031 ref031.dstargateway.org
REF032 ref032.dstargateway.org
REF033 ref033.dstargateway.org
REF034 ref034.dstargateway.org
REF035 ref035.dstargateway.org
REF036 ref036.dstargateway.org
REF037 ref037.dstargateway.org
REF038 ref038.dstargateway.org
REF039 ref039.dstargateway.org
REF040 ref040.dstargateway.org
REF041 ref041.dstargateway.org
REF042 ref042.dstargateway.org
REF043 ref043.dstargateway.org
REF044 ref044.dstargateway.org
REF045 ref045.dstargateway.org
REF046 ref046.dstargateway.org
REF047 ref047.dstargateway.org
REF048 ref048.dstargateway.org
REF049 ref049.dstargateway.org
REF050 ref050.dstargateway.org
REF051 ref051.dstargateway.org
REF052 ref052.dstargateway.org
REF053 ref053.dstargateway.org
REF054 ref054.dstargateway.org
REF055 ref055.dstargateway.org
REF056 ref056.dstargateway.org
REF057 ref057.dstargateway.org
#